جلوگیری از شعله وری مجدد با سیستم CAFS

جلوگیری از شعله وری مجدد با سیستم CAFS تقریبا 70 درصد آتش سوزی های بزرگ در جهان، به خاطر برگشت شعله به آتشی است که یک بار خاموش شده. شما آتش…

جلوگیری از شعله وری مجدد با سیستم CAFS

تقریبا 70 درصد آتش سوزی های بزرگ در جهان، به خاطر برگشت شعله به آتشی است که یک بار خاموش شده. شما آتش را خاموش می کنید و با خیال اینکه آتش سرکوب شده و دیگر امکان شعله وری مجدد ندارد در آتش پیشروی می کنید. پس از مدتی ناگهان در جلو آتشی که خاموش نشده می بینید و در پشت سرتان آتشی که یک بار خاموش شده و مجدد شعله ور شده و بدین ترتیب خود را دقیقا در دل آتش پیدا می کنید.

به نظر می رسد انقلاب اصلی سیستم CAFS در برابر سایر سیستم های اطفا حریق همین خصوصیت برگشت ناپذیر کردن آتش باشد.

میزان چسبندگی فوم اطفا حریق CAFS به دو دلیل باعث تمایز جدی این سیستم با سایر سیستم های اطفا حریق شده است. اول اینکه خیلی فوری سطوح آتش گرفته را همانند یک پتوی یکپارچه خاموش می کند و دوم اینکه ماموران آتش نشانی می توانند با اعمال این فوم به مناطقی که هنوز طعمه حریق نشده اند از اشاعه و انتشار آتش جلوگیری کنند.

حباب های سیستم CAFS هرم آتش را کاملا در بر می گیرد و اجازه واکنش دوباره و شعله ور شدن آتش را نخواهد داد. در واقع با گرفتن حرارت به شکل چشم گیر، عدم اجازه رسیدن اکسیژن به تجهیزات و دیواره ها و محصور کردن آتش اجازه نمی دهد آتش دوباره به قسمت های خاموش شده باز گردد که این خصوصیت را خصوصیت برگشت ناپذیری آتش می نامند.

بر اساس نتایج حاصله از آتش سوزی های بزرگ و گزارشاتی که در این خصوص وجود دارد بسیاری از دلایل خسارت های سنگین در آتش سوزی های بزرگ و عدم امکان برای اطفا مناسب این آتش ها وجود حرارت زیاد و برگشت پذیری آتش است. در اصل هر بار که ماموران آتش نشانی مکانی را خاموش می کنند دوباره بر اثر حرارت زیاد و موجود بودن شرایط آتش سوزی یا هرم آتش سوزی این محیط دوباره بلافاصله طعمه حریق می شود و اجازه پیش روی در دل آتش وجود ندارد.

صرفه جویی در زمان و انرژی

همانطور که می دانید ثانیه ها در امر اطفا حریق بسیار حیاتی هستند. از طرفی عمل خاموش کردن آتش نیاز به صرف انرژی بسیار بالایی دارد و آتش نشانان به هنگام اطفا حریق بسیار تحت فشار اند و انرژی زیادی صرف اطفا حریق می کنند.

انرژی و وقتی که یک مامور آتش نشانی یا یک کاربر برای خاموش کردن مجدد آتش ها صرف می کند آنقدر زیاد است که می توان از آن انرژی و زمان برای پیشروی و خاموش کردن هر چه بیشتر حجم آتش استفاده کرد نه برای بازگشتن و خاموش کردن آتش هایی که یک یا چند بار خاموش شده و مجددا شعله ور گشته.

با این قابلیت و ویژگی به خصوص سیستم فوم هوای فشرده CAFS دیگر نیازی به خاموش کردن چند باره آتش های مجدد شعله ور شده نیست. همچنین ریسک محصور شدن در میان حجم عظیمی از آتش به طور ناآگاهانه تقریبا به صفر می رسد. سیستم کفس با جلوگیری از شعله وری مجدد این امکان را به کاربر می دهد تا به راحتی در دل حریق نفوذ کرده و بسیار سریع تر و آسان تر حریق را اطفا کند.

خبر خوب برای سیستم اطفا حریق جهانی با سیستم کفس این است که با استفاده از این سیستم می توان به راحتی اجازه برگشت آتش را گرفت و خیلی زود به سمت جلو حرکت کرد. یعنی در مدت زمان بسیار کم می توان با خفه کردن و سرد کردن آتش حتی بزرگ ترین آتش ها را هم خیلی زود بی اثر کرد و بهتر اینکه میزان خسارت ها را به شکل چشم گیری کاهش داد.

خصوصیت حباب های شکل گرفته یکپارچه سیستم کفس به اینگونه است که واکنش های اگزومتریک آتش را از بین می برد تا حریق خیلی ساده تر کنترل و اطفا شود. با کنترل این شرایط آتش خیلی زود سرد می شود و نمی تواند برگشت داشته باشد و در ضمن با برنامه ریزی و حرکت از چند جهت و یا حمله از جهت های مختلف به آتش می توان به سادگی آتش را از چند جهت کنترل و خیلی زود مهار کرد.

شما می توانید برای تجهیز مکان های عمومی و خصوصی خودتان همین امروز با کارشناسان ما تماس گرفته و با کار کارشناسی شده دقیق تمامی مکان های خود را به این سیستم مجهز کنید.

چسبندگی مواد اطفایی
محصور کردن آتش با تکنولوژی CAFS