اطفا حریق با کپسول 50 لیتری

در این ویدیو  که از دوربین های مدار بسته کارخانه تهیه شده شما می توانید ملاحظه کنید که دو نیرو با یک کپسول بی باک یک کارخانه رو نجات دادند.

در این ویدیو  که از دوربین های مدار بسته کارخانه تهیه شده شما می توانید ملاحظه کنید که دو نیرو با یک کپسول بی باک یک کارخانه رو نجات دادند.


مانور اطفاء